top of page

Політика конфіденційності та файлів Cookie туроператора Time Travel

Этот документ регулирует Политику конфиденциальности и использования файлов cookies туроператора Time Travel, работающего через веб-сайт, доступный по адресу: https://www.timetravelpl.com/, далее именуемый «Туроператор».


Туроператор управляется:


TIME TRAVEL Sp. z o.o. с местонахождением в Варшаве на ul. Williama Heerleina Lindleya 16,  02­013, Warszawa, KRS: 0000735053, NIP: 7010826828, REGON: 380534431, далее именуемый «Администратор или Туроператор». С Администратором можно связаться по телефону:  +48 733 119 843 и по адресу электронной почты: info@timetravelpl.com

Вступ

Туроператор TIME TRAVEL прилагает все усилия для обеспечения соблюдения конфиденциальности и защиты личной информации, предоставляемой при использовании веб-сайта, и с этой целью предпринимает все необходимые шаги.


Использование услуг, предоставляемых Туроператором, требует обработки персональных данных, поэтому мы особенно серьезно относимся к вопросу безопасности и защиты конфиденциальности.

Этот документ был создан, чтобы помочь вам понять, как обеспечивается защита конфиденциальности, какие персональные данные собираются, с какой целью это делается и как они используются. Также имеется информация о том, как осуществлять права, вытекающие из Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных. и отмена Директивы 95/46/ЕС (далее как – «GDPR»). 


В документе также перечислены используемые технологии, которые связаны с обработкой персональных данных. Это, например: обслуживание памяти браузера или геолокация. В рамках политики использования файлов cookie предоставляется информация об условиях хранения информации или получения доступа к информации, уже сохраненной в телекоммуникационных устройствах конечных пользователей. Конечным пользователем является физическое или юридическое лицо, использующее общедоcтупную телекоммуникационную услугу или запрашивающее предоставление такой услуги для удовлетворения своих собственных потребностей.

Декларація

Переслідуючи першорядну мету поваги до конфіденційності Клієнтів, Адміністратор прагне виявляти всю належну обачність. Для досягнення цієї мети застосовуються стандарти та правила, що випливають із загальнозастосовуваних законів. До них, зокрема, належать:   Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист
фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC, Закон від 18 липня 2002 року про надання послуг за допомогою електронних засобів (Законодавчий вісник 2016 року, № 0, поз. 1030, із змінами ), а також Закон від 16 липня 2004 року про телекомунікації (Законодавчий вісник 2016 року, № 0, поз. 1489 із змінами). 

Зокрема, докладаються належні зусилля для забезпечення того, щоб персональні дані
Клієнтів:

 

 • оброблялися відповідно до законодавства, nbsp;

 • збиралися для цілей, зазначених у цьому документі, та законних цілей,

 • не піддавалися подальшій обробці, несумісної з вищезазначеними цілями,

 • фактично були правильні та адекватні щодо цілей, для яких обробляються, 

 • належним чином захищені від доступу сторонніх осіб, знищення, розголошення та неправомірного використання, 

 • зберігаються у формі, що дозволяє ідентифікувати осіб, до яких вони належать, не довше, ніж це необхідно для досягнення мети опрацювання.

Дані, надані Клієнтами

Дані, що надаються Клієнтами, включають ім'я, наприклад, прізвище та адресу електронної пошти, а також інші дані, надані Клієнтом у повідомленні, надісланому за допомогою форми на сайті. Мета збору вищевказаних даних - провести попередній аналіз поданого питання та зв'язатися з Клієнтом, щоб повідомити йому про досягнуті домовленості та подати комерційну інформацію за його згодою. 

 

У тій мірі, в якій Клієнт дав на це згоду (підписавшись на розсилку новин - newslettera), адреса електронної пошти, надана Клієнтом, може бути використана з маркетинговою метою Адміністратора. У вищезгаданому випадку правовою основою для обробки є: ст. 6, ч. 1, літер. а GDPR – суб'єкт даних дав згоду на обробку персональних даних та ст. 6 1, літер. f GDPR - законний інтерес Адміністратора у вигляді надсилання інформації Клієнту щодо акцій, знижок та продуктів та послуг,  наданих Адміністратором. Дані, зібрані через форму, збираються з урахуванням принципу мінімізації даних, що випливає із закону, тобто. вони є адекватними, актуальними та обмежуються тим, що необхідно для цілей, для яких вони обробляються.

Підстава для обробки персональних даних

Адміністратор має право обробляти персональні дані у випадках і тією мірою, в якій виконується хоча б одна з таких умов: суб'єкт даних дав згоду на обробку своїх персональних даних для однієї або кількох конкретних цілей; обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб'єкт даних, або для вжиття заходів на запит суб'єкта даних до укладення договору; обробка необхідна виконання юридичних зобов'язань, покладених на Адміністратора; або обробка необхідна для цілей законних інтересів, переслідуваних Адміністратором або третьою стороною, за винятком випадків, коли ці інтереси переважають інтереси або основні права та свободи суб'єкта даних, що вимагають захисту персональних даних, зокрема  коли суб'єкт даних – дитина.

 

Персональні дані не будуть оброблятись після того, як Клієнт закінчив використання сервісу, однак за умови можливості подальшого використання цих даних, а саме:

 

 • необхідні для розрахунків із замовленого туру та пред'явлення вимог про оплату за виконання послуги, 

 • необхідних з метою реклами, досліджень ринку та поведінкових досліджень та переваг клієнтів з метою результатів цих досліджень з метою підвищення якості послуг Адміністратором, за згодою Клієнта,

 • дозволені для обробки на підставі окремих актів.


Дані, отримані в такий спосіб, обробляються виходячи з ст. 6 GDPR. Контролер даних не використовує «профілювання», що означає форму автоматизованої обробки персональних даних, яка полягає у використанні персональних даних для оцінки певних особистих факторів фізичної особи, зокрема для аналізу чи прогнозування аспектів, пов'язаних із особистими уподобаннями та інтересами. Адміністратор не приймає автоматизованих рішень в окремих випадках на основі профілювання,  не приймає рішень, які можуть бути засновані виключно на автоматизованій обробці, включаючи профільування, і можуть істотно вплинути на суб'єкта даних.

 

Незважаючи на це, обробка персональних даних можлива, якщо це необхідно для виконання законно обґрунтованих цілей, які ми переслідуємо або одержувачів даних, і обробка не порушує прав і свобод суб'єкта даних. Законною метою є, зокрема,   прямий маркетинг наших послуг, а також пред'явлення претензій щодо нашої комерційної діяльності. Дані, отримані в такий спосіб, обробляються виходячи з ст. 6 GDPR.


В інших випадках адміністратор просить надати добровільну згоду на обробку персональних даних. Надання цієї згоди відбувається, зокрема, шляхом встановлення прапорця (checkbox) поруч із заявою про згоду на обробку персональних даних. Дані, отримані в такий спосіб, обробляються виходячи з ст. 6 GDPR або ст.  18 п. 4 Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг (Законодавчий вісник c  2016 року, № 0, поз. 1030, із змінами).

Збори, їх обсяги та цілі обробки персональних даних

Назва збору: & nbsp;Збір особистих даних Клієнта, який користується сайтом

Обсяг даних, що обробляються:  IP, геолокація

Мета обробки: & nbsp;Надання можливості користування сайтом

Назва збору: Збір особистих даних Клієнта, який бронює тур

Обсяг даних, що обробляються: ім'я та прізвище; дата народження; e-mail; номер телефону

Ціль обробки: Здійснення броні туру та подальша реалізація заброньованого туру, у тому числі з метою контакту з боку Адміністратора

Назва збору: Збір особистих даних Клієнта, який надав згоду на розсилку „Newsletter”

Обсяг даних, що обробляються: e-mail

Ціль обробки: Надсилання „Newsletter”

Назва збору: Збір особистих даних Клієнта, який подав претензію

Обсяг даних: ім'я та прізвище; адреса; e-mail; номер телефону; номер банківського рахунку; номер скарги

Ціль обробки: Ведення розгляду з поданої претензії

Назва збору: Збір особистих даних Клієнта, який контактує з Адміністратором

Обсяг даних: ім'я та прізвище; ім'я та прізвище; e-mail; номер телефону

Ціль обробки: Надання Клієнтам; комерційної; організаційної чи технічної інформації Адміністратором

Довіра та розкриття персональних даних

Адміністратор може довірити особисті дані клієнтів іншим особам. Це може бути   наприклад, хостинг-провайдер, бухгалтерські чи юридичні послуги, платіжний оператор або інша особа, з якою ми співпрацюємо для належного надання послуг. Передача персональних даних завжди здійснюється на підставі письмового договору про довірчу передачу даних. Поточний список осіб, яким довірено обробку даних,   постійно доступний всім клієнтів. Для того, щоб отримати до нього доступ, достатньо звертатися з таким запитом до Адміністратора. Це можна зробити, наприклад, надіславши електронного листа. Правовий основою передачі персональних даних є ст. 28  GDPR.


Адміністратор може передавати дані, що обробляються, за межі Європейської економічної зони. Закони про обробку персональних даних, що діють у цих країнах,  можуть передбачати менший захист, ніж закони, що діють у Республіці Польща.  Тому, якщо такі дані передаються, Адміністратор повинен вжити особливих заходів для дотримання умов обробки, викладених у цьому документі. Однією з форм такої турботи є використання стандартних договірних застережень, схвалених Європейською комісією, зокрема відповідних вимогам Щита конфіденційності ЄС-США. 


Адміністратор не розкриває зібрані дані третім особам, за винятком ситуацій,  коли це потрібно відповідно до положень загальнозастосовного законодавства, тобто. на підставі запиту органу або суду, уповноважених на це. 

Права клієнта

У зв'язку з обробкою персональних даних особи, чиї персональні дані обробляються, nbsp; мають відповідні права. Можливість здійснення наступних прав залежить від правової основи обробки персональних даних: ]

 

 1. ст. 15 GDPR, право на доступ до персональних даних:

 2. ст. 16 GDPR право на виправлення:

 3. ст. 17 GDPR право на видалення персональних даних («право бути забутим»):

 4.  ст.18 GDPR право вимагати від Адміністратора обмежити Обробку

 5. ст. 20 GDPR право на передачу даних:

 6. ст. 21 GDPR має право заперечувати проти обробки персональних даних.


Крім того, особи, чиї персональні дані обробляються, мають право подати скаргу Голові Управління захисту персональних даних, якщо вони вважають, що обробка ваших Персональних даних порушує положення GDPR або загальноприйнятних положень. 

Адміністратор може надати системні функції, які дозволяють реалізувати ці права.  Якщо ви хочете скористатися вищезгаданими правами, зв'яжіться з нами згідно з інструкціями в § 18 цієї Політики конфіденційності та використання файлів cookie. 

Журнали сервера

Журнали сервера — це внутрішні журнали подій сервера Сайту, які автоматично зберігають запити сторінок, які надсилаються, коли клієнти використовують Сайт.  Системні журнали містять запит сторінки, надісланий Клієнтом, IP-адресу, тип браузера, мову браузера, дату та час запиту та як мінімум один файл cookie, який може однозначно ідентифікувати браузер Клієнта.

 

Дані, зібрані в системних журналах, використовуються нами протягом невизначеного періоду часу виключно для адміністрування Сайту. Вони не передаються третім особам, за винятком обставин, описаних у цьому документі.

Кеш-пам'ять

Під час надання послуг Клієнтам Адміністратор може автоматично використовувати кеш-пам'ять браузера, програми або пристрої Клієнта. Таке використання полягає у зберіганні даних у пам'яті браузера, встановленого на пристрої Клієнта. У локальній пам'яті можна зберігати дані міжсесійно, тобто. між послідовними сесіями Клієнта. Метою використання кешу є прискорення використання Сайту шляхом виключення ситуації, коли ті самі дані будуть завантажуватися з Сайту багаторазово, тим самим перевантажуючи інтернет-з'єднання Клієнта.

Файли cookie – введення

Під час надання послуг клієнтам Адміністратор використовує професійні технології для збирання та збереження інформації, такі як файли cookie. Файли cookie містять інформацію,   необхідну для правильного використання сайту. Це зазвичай використовуються невеликі файли, що містять рядок символів, які відправляються та зберігаються на кінцевому пристрої (наприклад, комп'ютері, ноутбуці, планшеті, смартфоні), який використовується Покупцем при відвідуванні Сайту. Ця інформація відправляється в буфер обміну браузера, який відправляє її назад при наступних відвідуваннях веб-сайту.  Найчастіше вони містять назву сайту, з якого прийшли, час зберігання на кінцевому пристрої та унікальний номер. Дані з файлів cookie також можуть бути доступні для зовнішніх організацій, перелічених у § 15 цієї Політики конфіденційності та використання файлів cookie.

Геолокація

Адміністратор або третя особа, за допомогою керованих ними файлів cookie, можуть використовувати функції геолокації для збору та обробки інформації про місцезнаходження Клієнта. Для цього можуть бути оброблені дані: IP-номер, з датчика GPS, з точки Wi-Fi або базових станцій мобільної мережі. 

Підстава для обробки файлів cookie

Файли cookie обробляються на підставі ст. 173 закону від 16 липня 2004 р. про телекомунікації (Законодавчий вісник 2016 року, № 0, поз. 1489, із змінами). У клієнтів, які використовують послуги, що надаються в електронному вигляді через Сайт,   Адміністратор запитує добровільну згоду на обробку файлів cookie шляхом збереження інформації або доступу до інформації, що вже збережена на їх телекомунікаційних кінцевих пристроях.

Надання згоди на обробку файлів cookie відбувається, зокрема, за допомогою кнопки, що містить заяву про згоду на обробку файлів cookie або підтвердження ознайомлення з його умовами. Ця згода може бути відкликана в будь-який час безкоштовно і описана в розділі управління файлами cookie.

Файлы cookie, используемые Администратором

Файли cookie — це невеликі файли, що зазвичай використовуються, що містять рядок символів,  які відправляються та зберігаються на кінцевому пристрої (наприклад, комп'ютері, ноутбуці, планшеті, смартфоні), що використовується під час відвідування. Ця інформація надсилається в пам'ять браузера, який відправляє її назад при наступних відвідуваннях веб-сайту. Файли cookie можуть бути класифіковані адміністратором з урахуванням трьох методів розподілу. 


З точки зору цілей, для яких використовуються файли cookie, ми розрізняємо категорії
файлів cookie:

 

 • необхідні файли - ці файли забезпечують належне функціонування Сайту та його функціональних можливостей, наприклад, файли cookie для автентифікації чи безпеки.

 • функціональні файли - файли, що дозволяють запам'ятати налаштування, вибрані клієнтом, та адаптувати їх до потреб та переваг клієнта, наприклад, щодо обраної мови, розміру шрифту, зовнішнього вигляду сайту.

 • бізнес-файли - до цієї категорії входять, наприклад, рекламні файли cookie. Вони дозволяють адаптувати рекламу, що відображається на Сайті або за його межами, до переваг Клієнта.


З точки зору терміну їхньої дії ми розрізняємо дві категорії файлів cookie:

 • файли сеансу - існуючі до кінця цього сеансу Клієнта,

 • постійні файли – існуючі після завершення сеансу Клієнтом.


З точки зору розрізнення осіб, які керують файлами cookie, ми розрізняємо:

 • файли cookie Адміністратора,

 • сторонні файли cookie

Файли cookie Адміністратор

Файли cookie адміністратора дозволяють розпізнавати пристрій Клієнта та відображати Сайт з урахуванням його індивідуальних очікувань, що робить використання його функціоналу простішим та приємнішим. Зберігаючи ці файли на пристрої Клієнта, можна, наприклад, запам'ятати дані для входу в систему, зберегти сеанс після входу в систему, запам'ятати вибрані товари або послуги або адаптуватися до переваг Клієнта, таких як розташування контенту, мова або колір.

Інші файли cookie

Адміністратор може використовувати файли cookie, які використовує Google Inc. 1600 Amphitheatre  Pkwy, Маунтін-В'ю, Каліфорнія 94043, США в рамках послуг: 


• Google Adwords — дозволяють проводити та оцінювати якість рекламних кампаній,  Google Analytics, що проводяться за допомогою сервісу Google Adwords - дозволяють оцінити якість рекламних кампаній, що проводяться з використанням Google Adwords, а також вивчити поведінку та трафік клієнтів та підготувати статистику трафіку,
• Карти Google — вони дозволяють зберігати інформацію про Замовника, що дозволяє використовувати функціонал картки, доступний у межах служби Карт Google. Google Inc.  може відстежувати розташування Клієнта,
• YouTube – дозволяє зберігати інформацію про Замовника, що дозволяє використовувати функціональні можливості сервісу YouTube. Google Inc. може стежити за відтворенням відео Клієнта. 

Адміністратор може використовувати файли cookie, які використовуються Facebook Inc. 1 Hacker Way,  Менло Парк, Каліфорнія 94025, США. Ці файли можуть бути використані для підключення облікових записів користувачів: у зовнішній соціальній мережі Facebook з обліковим записом Сайту за умови, що Адміністратор надає такий функціонал. Ці файли також можуть використовуватися для обробки дій Клієнта на Facebook, які виконуються за допомогою кнопок «Поділитися» або «Подобається». Обробка цих дій може бути загальнодоступною. Використання файлів cookie третіх осіб зумовлене політикою конфіденційності та використання файлів cookie, які застосовують ці організації. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з правилами обробки персональних даних та політиками захисту конфіденційності суб'єктів, які найчастіше та в повному обсязі обробляють наші дані:

 

Управление файлами cookie и другой информацией

Найчастіше налаштування браузера за промовчанням дозволяють розміщувати файли cookie та іншу інформацію на кінцевому пристрої. Якщо Замовник не згоден на збереження цих файлів, необхідно змінити налаштування веб-браузера. Можна вимкнути їх збереження для всіх підключень з даного браузера або певного сайту, а також видалити їх. Метод керування файлами залежить від програмного забезпечення.  Поточні правила керування файлами можна знайти в налаштуваннях веб-браузера.

 

Щоб керувати налаштуваннями файлів cookie, виберіть веб-браузер/систему зі списку нижче та виконайте вказівки:

 1. Internet Explorer

 2. Edge

 3. Chrome

 4. Safari

 5. Firefox

 6. Opera

 7. Android

 8. Safari (iOS)

Поточні правила керування файлами в браузерах, не перерахованих вище, можна знайти в налаштуваннях веб-браузера. Що стосується інформації про користувацькі уподобання, що збирається рекламною мережею Google, користувач може переглядати та редагувати інформацію, отриману з файлів cookie, за допомогою інструментаGoogle Ads Preferences. Інформацію про керування файлами cookie на мобільному телефоні можна знайти в Посібнику користувача для цього
телефону.

 

Згода на обробку файлів cookie є добровільною. Однак слід пам'ятати, що обмеження у їх використанні можуть ускладнити або унеможливити використання деяких функцій Сайту.

Зміни в Політиці конфіденційності та використання файлів cookie

Адміністратор залишає за собою право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності та використання файлів cookie. Якщо політика конфіденційності буде змінена, адміністратор опублікує її оновлену версію на сайті.

Контакти та повідомлення

Адміністратор постійно робить все, щоб персональні дані клієнтів та файли cookie  оброблялися відповідно до найвищих стандартів. Якщо ви виявите загрозу або порушення, негайно зв'яжіться з нами, використовуючи такі дані: 

info@timetravelpl.com 
+48 733 119 843 
TIME TRAVEL Sp. z o.o.
ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02013, Warszawa 


Ми будемо раді почути будь-які відгуки. Якщо у вас є питання, побажання чи сумніви, пов'язані з обробкою персональних даних або файлів cookie, зв'яжіться з нами.

 • Instagram
 • Facebook
 • Телеграмма
 • TikTok
bottom of page